Μήνυμα Κοινοτικό Συμβούλιο Διαφημίσεις Επικοινωνία 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Κόρνου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Μιχαλάκης Σάββα (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99466150
Ε-mail: msavva1962@gmail.com
   
Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Μιχαήλ (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99659038
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Ιουλιανός Ιουλιανού
Τηλέφωνο: 99685483
Ε-mail: ioulianosioulianou@hotmail.com
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρούλλα Αντωνίου
Τηλέφωνο: 99720048
Ε-mail: antoniouandri@yahoo.com
   
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Ταρζάν
Τηλέφωνο: 99660419
Ε-mail: koullistarzan@gmail.com
   
Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κάσιας
Τηλέφωνο: 99361886
Ε-mail: gkasias@yahoo.com
   
Ονοματεπώνυμο: Φρίξος Δαλίτης
Τηλέφωνο: 99473312
Ε-mail: frixos77dalitis@gmail.com
   
Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Αναστασίου
Τηλέφωνο: 99410451
Ε-mail: danastasiou@cytanet.com.cy
   
Ονοματεπώνυμο: Δημήτρης Καουράνης
Τηλέφωνο: 99356824
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Βάσω Ορθοδόξου (Γραμματέας)
Τηλέφωνο: 22532170, 22532528
E-mail: symvouliokornos@cytanet.com.cy
  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KOΡNOY
Δημοκρατίας 8, 7640 Κόρνος
Τηλ: 22532170
Φαξ: 22532346
Email: symvouliokornos@cytanet.com.cy
Designed and Developed by NETinfo Services Ltd